IT/Finans/Ledelse/Psykologi

Jeg er certificeret NLP master coach og anvender derfor en del NLP teknikker i min rådgivning. Teknikkerne er meget effektive ift. at udvide dit problemløsnings rum og dermed også give dig flere alternative måder at tænke og dermed handle på. Udover at være coach bruger jeg min egen erfaring fra erhvervslivet. Jeg har været leder igennem 17 år på flere forskellige niveauer, arbejdet med mange kulturer og store agile transformations projekter. Jeg ved hvad det vil sige at skulle navigere i en politisk organisation, og giver derfor også helt konkrete råd.

Hvad er NLP

NLP er en psykologisk retning, der har sin oprindelse i begyndelsen af 1970´erne.  NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering.

  • Neuro , fordi den bygger på en viden om vores nervesystem og hjernen.
  • Lingvistisk , fordi den arbejder med vores sproglige forståelse.
  • Programmering , fordi den psykologiske retning antager, at vi ved hjælp af indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser så at sige “programmerer” os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller deprimerede, og fordi vi gennem enkle teknikker kan “omprogrammere” os selv.

Forudsætninger

1. Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever en Model af Verden
2. Respekt for andre menneskers Model af Verden
3. Det er mig, som styrer mit sind og dermed mine resultater
4. Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback
5. Betydningen af kommunikation viser sig i den respons, du får
6. Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd
7. Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål
8. Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin fremfor mindre fleksible
9. Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport (tillidsfuld kontakt/”kemi”)
10. Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker, så gør noget
andet.